Psykolog på Frederiksberg – Niels Hellevad Jensen

Velkommen til autoriseret psykolog Niels Hellevad Jensens praksis, der ligger på Roskildevej 46 ved Valby bakke på Frederiksberg.

Jeg tilbyder individuel terapi for voksne og parterapi.

Hvis du eller I er fleksible med tidspunktet, prioriterer jeg normalt at give den første tid indenfor 10 dage.

Ring til mig og få en aftale på 42 70 07 42 eller læs mere nedenfor. Jeg besvarer alle henvendelser.

Individuel terapi

Hvorfor søge psykolog?

Nogle har vanskeligheder på arbejdet, i parforholdet eller i andre relationer. Eller de sidder fast i karrieremæssige udfordringer eller kunstneriske processer. Flere oplever stress, sorg eller lavt selvværd. Nogle har diagnoser såsom angst, OCD, depression eller borderline.

Mange savner ganske enkelt støtte i en vanskelig situation.

Stort set alle, der kontakter mig, er i en form for livskrise. Terapi gælder om at finde handlemuligheder, så livet opleves mere meningsfuldt og givende. Det har jeg erfaring i at facilitere.

Men grundlæggende er der lige så mange forskellige årsager til at tale med en psykolog, som der er klienter.

Derfor er det vigtigt for mig at målrette terapien, så du oplever at få et udbytte.

Hvordan skabes forandring gennem samtale?

Et vigtigt mål med terapi er næsten altid at understøtte forandring med henblik på at øge livskvalitet.

Jeg understøtter en nærværende, rolig og undersøgende tilgang.

I terapien er der ofte fokus på følelser, herunder de informationer følelserne indeholder, og hvordan man forholder sig til sine følelser, så de bliver en ressource frem for en belastning.

Mange klienter har et anstrengt forhold til deres følelser. Nogle har eksempelvis tendens til at forsøge at løse deres problemer ved næsten udelukkende at forholde sig tankemæssigt til dem.

Det gælder om at søge måder, der fungerer for dig. Nogle kalder det redskaber. Men i stedet for passivt at modtage redskaber, skal der i reglen en proaktiv undersøgelse til, hvis det skal fungere i længden. Redskaberne skal erobres og gøres til dine egne. Det indbefatter en grundig undersøgelse af, hvad der virker for dig i praksis. Det kan skabe vedvarende forandringer i forhold til både nye og tilbagevendende udfordringer. Denne proces er jeg specialiseret i at facilitere.

At indlede et terapeutisk forløb er at påbegynde en håbefuld forandringsproces.

Hvor lang tid tager et terapeutisk forløb?

Jeg har klienter, som oplever store forandringer allerede efter ganske få gange, og hvor både jeg og klienten synes, at det giver mening at afslutte forløbet. Jeg har også klienter i meget langvarige forløb.

I mange terapeutiske forløb er det, der skal til, et langt sejt træk fra både klient og psykolog. Det er ikke alle udfordringer, der kræver langvarig terapi. Men der skal i reglen tålmodighed og vedholdenhed til for at ændre fastgroede mønstre.

Det er sjældent holdbart med hurtige løsninger på komplicerede problemer.

Jeg prioriterer at støtte dig i at opnå vedvarende forandring og gøre mig selv overflødig.

Læs mere om, hvordan individuel terapi typisk foregår her.

Parterapi

Udgangspunktet for terapi

I parterapi er kommunikation og anerkendelse ofte i centrum. I starten arbejdes typisk med at nedbringe konfliktniveauet, så man kan bevæge sig væk fra at indtage angrebs- og forsvarspositioner. For en konsekvens ved at indtage disse roller er ofte en tilbøjelighed til at lægge fokus på partnerens udviklingsmuligheder og fejl.

Det fastlåser situationen.

For en vigtig del af processen mod en bedre relation, er et fokus på, hvad man selv møder den anden med.

En konstruktiv vej mod forandring

Det gælder om at skabe tillid og arbejdsro til at undersøge, hvor man selv kan tage ansvar for at bidrage til det opbyggelige og omsorgsfulde i relationen. Det inkluderer blandt andet at åbne sig indadtil og udadtil. At åbne sig indebærer både at dele, hvor man selv står følelsesmæssigt og værdimæssigt og at indtage en undersøgende attitude over for den andens perspektiv.

At starte i parterapi kan være begyndelsen på at indgå i en sådan terapeutisk proces.

Læs mere om, hvordan parterapi typisk foregår her.

Kontakt psykologen

Jeg hedder Niels Hellevad Jensen, jeg er autoriseret psykolog og praktiserer på Roskildevej 46 Frederiksberg.

Du kan kontakte mig på følgende måder.

– Ring til mig og bestil en tid eller få mere information på 42 70 07 42.

– Send en mail til psykolognhj@gmail.com.

– Anvend kontaktformularen her på siden. Formularen er er i overensstemmelse med GDPR.

– Eller send en sms til 42 70 07 42.

Jeg besvarer alle henvendelser og kontakter dig typisk samme dag.

Inspiration

Her er der links til information om nogle af de metoder og begreber, som jeg anvender, og andre kilder til inspiration.

Se en TED Talk om ACT her. Se en TED Talk om Imago her. Se en TED Talk om accept her.

Se en DR dokumentarserie om angst her. Se Jordan Peterson tale om at bryde vaner her.

Niels Hellevad Jensen autoriseret psykolog Frederiksberg

Call Now Button