Indsigt, støtte og forandring

Niels Hellevad Jensen psykolog Frederiksberg
Niels Hellevad Jensen psykolog på Frederiksberg

Jeg er autoriseret psykolog på Frederiksberg, uddannet ved Københavns Universitet og autoriseret af Psykolognævnet.

Gennem en årrække har jeg arbejdet som klinisk psykolog med skarpt fokus på samtaleterapi, først som ansat psykolog, så som konsulent for andre psykologhuse og i de seneste år udelukkende i egen praksis på Frederiksberg.

Jeg anvender alment anerkendte metoder herunder primært acceptance and commitment therapy (ACT) og eksistentiel terapi.

Jeg tilbyder parterapi og individuel terapi for voksne.

Individuel terapi

Udfordringer

Jeg møder mange forskellige mennesker i min praksis på Roskildevej 46. Men jeg er særligt specialiseret i at arbejde med mennesker, som oplever flere af følgende udfordringer:

 • angst
 • stress
 • depression
 • kontroltab
 • bekymringer
 • tankemylder
 • identitetskrise
 • overansvarlighed
 • personlighedsforstyrrelser
 • udfordringer i parforholdet
 • et belastet forhold til følelser
 • tendens til at tage ting personligt
 • ukonstruktive tanke- og handlemønstre
 • vanskeligheder med at tage beslutninger
 • udfordringer med at finde retning i livet
Terapirum psykolog Niels Hellevad Jensen Frederiksberg

Terapeutiske fokuspunkter

Tre vigtige fokuspunkter i individuel terapi er:

 1. Indsigt
 2. Støtte
 3. Forandring

Indsigt

For det første indebærer terapi et undersøgende aspekt, der skaber indsigt.

Dit slag rammer ikke, hvad dit blik ikke ser.

Frit oversat efter Muhammad Ali

Det er vanskeligt at forholde sig hensigtsmæssigt til indre såvel som ydre fænomener, hvis de fungerer i det skjulte. Indsigt handler om opmærksomhed på nuancerne i både vores tanker, følelser, krop og handlinger men også vores situation og vores relationer.

Indsigt er afgørende, hvis du vil nå det, som du ønsker i livet herunder at finde ud af, hvad det dybest set er, du vil.

Støtte

Et andet fokuspunkt er ønsket om professionel støtte i en vanskelig situation.

Effektfuld støtte gør det legitimt, hvad du føler og oplever, så det ikke føles forkert eller skamfuldt. I det terapeutiske rum, som jeg tilbyder, mødes du af forståelse, varme og accept.

Særligt mennesker, der har mødt meget modgang, kan savne indre opbakning til at gøre gode ting for sig selv, og her kan min rolle for en tid være at fungere som vikarierende selvomsorg, så du bedre kan engagere dig i et selvomsorgsfuldt arbejde med at forbedre din situation.

Forandring

For det tredje så handler terapi om at finde handlemuligheder og skabe forandring, så livet opleves mere meningsfuldt og givende. Der er en række terapeutiske virkemidler, der gør nye handlemuligheder tilgængelige herunder:

 1. Redskaber
 2. Begreber
 3. Modeller
 4. Perspektiver

Det terapeutiske arbejde består blandt andet i at relatere disse virkemidler til din specifikke situation, så øgede handlemuligheder åbner veje for udvikling og konkret forandring.

Forandring gælder om at finde nye måder. For hvis man gør, som man plejer, må man forvente, at der sker det, der plejer at ske.

Tilpasning af individuel terapi

Jeg tilpasser vægtningen af terapiens elementer, så det giver mening for dig i din situation. Så uanset om du søger indsigt, støtte, forandring eller noget helt fjerde, så er jeg opmærksom på muligheder for at hjælpe dig med at tilegne dig fleksible strategier, så du bevæger dig i den retning, som du vil.

Læs mere om klienters oplevelser her.

Ring til mig og bestil en tid på 42 70 07 42. Du er også velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål og vil danne dig et indtryk af, om jeg kan hjælpe dig.

Læs mere om individuel terapi her.

Parterapi og individuel terapi psykolog Niels Hellevad Jensen Frederiksberg

Parterapi

Terapeutiske fokuspunkter

Tre vigtige fokuspunkter i parterapi er:

 1. Kommunikation
 2. Anerkendelse
 3. Ligeværdighed

Kommunikation

For det første kan et fokuspunkt i et parterapeutisk forløb i begyndelsen være at nedbringe konfliktniveauet. Tilliden er ofte udfordret. Kommunikation reduceres til monolog. Kommunikationen er måske præget af misforståelser eller er brudt næsten sammen. Det fastlåser situationen og skaber distance.

Det budskab, der sendes, er ikke altid det budskab, der modtages.

Frit oversat efter Virginia Satir

At træde ind i det terapeutiske rum kan være en begyndelse på at rekonstruere en ikke dømmende kommunikation, hvor man oplever sig hørt. Det terapeutisk arbejde med kommunikation kan medvirke til et mere autentisk møde med hinanden.

Måden at kommunikere på kan forandres, så man bevæger sig fra gammelkendt konflikt til ny kontakt.

Anerkendelse

For det andet handler det om anerkendelse. At anerkende og acceptere, at noget er som det er, indebærer at åbne sig og italesætte psykiske fænomener indadtil såvel som udadtil.

Denne dobbelthed i begrebet åbenhed indebærer både at undersøge og at dele, hvor man selv står følelsesmæssigt og værdimæssigt men også at indtage en nysgerrig attitude over for den andens perspektiv.

Stor er den som ved, men større er den, der ved hvor han skal spørge.

Piet Hein

Det handler om anerkendelse af, at man føler og synes, som man gør, og anerkendelse af, at den anden måske føler noget andet eller ser anderledes på det. Og at det er helt legitimt.

Anerkendelse muliggør at forskellighed bliver en ressource frem for en belastning.

Ligeværdighed

For det tredje er ligeværdighed ofte centralt.

For når kommunikation reduceres til konflikt, handler det meget om at indtage angrebs- og forsvarspositioner. Der er måske fokus på bedømmelser af partnerens udviklingsmuligheder og fejl. Det risikerer at blive udtryk for en bedrevidenhed, som vanskeliggør en respektfuld kontakt.

I sidste ende kan man ikke ændre på den anden, men man kan ændre på, hvordan man selv forholder sig, selvom der kan være brug for en psykolog til at se hvordan. Problemet er, at når det eneste, som man gør, er at have et fast fokus på, hvordan den anden bør handle, så fungerer det ikke. For hvis den anden gør det samme, er der ingen, der gør noget.

Revitalisering

Hvis konfliktniveauet nedsættes og kommunikationen forbedres, så kan en proces indledes, hvor din partners position såvel som din egen position anerkendes som værende legitime.

Det kan være en begyndelse på en revitalisering af et ligeværdigt parforhold med samværsstrategier, der fungerer og ny kontakt.

“Hvis jeg tillader mig selv virkelig at forstå en anden person, kan jeg blive forandret af denne forståelse. Og vi frygter alle forandring. Så det er ikke nemt at tillade sig selv at forstå sit medmenneske.”

Frit oversat efter Carl Rogers

Har I brug for en psykolog på Frederiksberg til at fremme sådan en frugtbar proces, så er I er meget velkomne.

Læs mere om, hvordan parterapi typisk foregår her.

Læs nogle pars anbefalinger her.

Kontakt mig her.

Gå til toppen af siden.

42 70 07 42