Indsigt, støtte og forandring

Videointro Niels Hellevad Jensen psykolog Frederiksberg/Valby

Jeg er autoriseret psykolog og tilbyder individuel terapi for voksne og parterapi på grænsen mellem Frederiksberg og Valby.

Jeg tilbyder også mægling, konflikthåndtering, supervision af forskellige faggrupper, undervisning, rådgivning med mere. Ring 42 70 07 42 for mere info.

Individuel terapi

Udfordringer

Jeg møder mange forskellige mennesker i min praksis på Roskildevej 46. Men jeg er særligt specialiseret i at arbejde med mennesker, som oplever flere af følgende udfordringer:

 • angst
 • stress
 • depression
 • kontroltab
 • bekymringer
 • tankemylder
 • identitetskrise
 • overansvarlighed
 • personlighedsforstyrrelser
 • udfordringer med relationer
 • et belastet forhold til følelser
 • vanskeligheder med grænser
 • tendens til at tage ting personligt
 • ukonstruktive tanke- og handlemønstre
 • vanskeligheder med at tage beslutninger
 • udfordringer med at finde retning i livet
Terapirum psykolog Niels Hellevad Jensen Frederiksberg

Terapeutiske fokuspunkter

Tre vigtige fokuspunkter i individuel terapi er:

 1. Indsigt
 2. Støtte
 3. Forandring

Indsigt

For det første indebærer terapi et undersøgende aspekt, der skaber indsigt.

Dit slag rammer ikke, hvad dit blik ikke ser.

Frit efter Muhammad Ali

Det er vanskeligt at forholde sig hensigtsmæssigt til indre såvel som ydre fænomener, hvis de fungerer i det skjulte. Indsigt handler om opmærksomhed på nuancerne i både vores tanker, følelser, krop og handlinger men også vores situation og vores relationer. Med andre ord hvis vi ved, hvad der er på spil i og omkring os, er det nemmere at forholde sig til.

Støtte

Et andet fokuspunkt er ønsket om professionel støtte i en vanskelig situation.

Effektfuld støtte gør det legitimt, hvad du føler og oplever, så det ikke føles forkert eller skamfuldt. I det terapeutiske rum, som jeg tilbyder, mødes du af forståelse, varme og accept. Det handler om at støtte dig i at arbejde mod selvomsorgsfuld forandring.

Forandring

For det tredje så handler terapi om at finde handlemuligheder og skabe forandring, så livet opleves mere meningsfuldt og givende. Der er en række terapeutiske virkemidler, der gør nye handlemuligheder tilgængelige herunder:

 1. Redskaber
 2. Begreber
 3. Modeller
 4. Perspektiver

Det terapeutiske arbejde består blandt andet i at relatere disse virkemidler til din specifikke situation, det vil sige at gøre dem til dine egne, så øgede handlemuligheder åbner veje for udvikling og konkret forandring.

Forandring gælder om at finde nye måder. For hvis man gør, som man plejer, kan der være en tendens til, at der sker det, der plejer at ske.

Tilpasning af individuel terapi

Jeg tilpasser vægtningen af terapiens elementer, så det giver mening for dig i din situation. Så uanset om du søger indsigt, støtte, forandring eller noget helt fjerde, så er jeg opmærksom på muligheder for at hjælpe dig med at tilegne dig fleksible strategier, så du bevæger dig i den retning, som du vil.

Læs mere om klienters oplevelser her.

Ring og bestil en tid på 42 70 07 42, eller hvis du vil danne dig et indtryk af, om jeg kan hjælpe dig.

Læs mere om individuel terapi her.

Psykolog Frederiksberg/Valby Niels Hellevad Jensen

Parterapi

Terapeutiske fokuspunkter

Tre vigtige fokuspunkter i parterapi er:

 1. Kommunikation
 2. Anerkendelse
 3. Ligeværdighed

Kommunikation

For det første kan et fokuspunkt i et parterapeutisk forløb i begyndelsen være at nedbringe konfliktniveauet og forbedre kommunikationen. Kommunikationen er måske præget af misforståelser eller er brudt næsten sammen. Det fastlåser situationen og skaber distance.

Det budskab, der sendes, er ikke altid det budskab, der modtages.

Frit efter Virginia Satir

At træde ind i det terapeutiske rum kan være en begyndelse på at rekonstruere en ikke dømmende kommunikation, hvor begge parter oplever sig hørt. Det terapeutisk arbejde med kommunikation kan medvirke til et mere autentisk møde med hinanden.

Kommunikationen kan forandres, så man bevæger sig fra gammelkendt konflikt til ny kontakt.

Anerkendelse

For det andet handler det om anerkendelse. At anerkende og acceptere, at noget er, som det er, indebærer at åbne sig og italesætte psykiske fænomener indadtil såvel som udadtil.

Denne dobbelthed i begrebet åbenhed indebærer på den ene side at turde at undersøge og stå ved, hvor man selv står følelsesmæssigt og værdimæssigt. På den anden side indebærer åbenhed også at indtage en nysgerrig attitude over for den andens perspektiv.

Det handler om anerkendelse af, at man føler eller synes, som man gør, og at den anden måske er et andet sted. Anerkendelse betyder, at begge dele er legitime.

Anerkendelse og accept udrydder forkerthedsfølelser og muliggør, at forskellighed bliver en ressource frem for en belastning.

Ligeværdighed

For det tredje er ligeværdighed ofte givende at arbejde med.

For når kommunikation reduceres til konflikt, handler det meget om at indtage angrebs- og forsvarspositioner. Der er måske fokus på bedømmelser af partnerens udviklingsmuligheder og fejl. Det risikerer at blive udtryk for en bedrevidenhed, som vanskeliggør en respektfuld dialog.

I sidste ende kan man ikke ændre på den anden, men man kan ændre på, hvordan man selv forholder sig, selvom der kan være brug for en psykolog til at se hvordan. Problemet er, at når det eneste, som man gør, er at have et fast fokus på, hvordan den anden bør handle, så fungerer det ikke. For hvis den anden gør det samme, er der ingen, der gør noget.

Revitalisering

Hvis konfliktniveauet nedsættes og kommunikationen forbedres, så kan en proces indledes, hvor din partners position såvel som din egen position anerkendes som værende legitime.

Det kan være en begyndelse på en revitalisering af et ligeværdigt parforhold med samværsstrategier, der fungerer, og ny kontakt.

Har I brug for en psykolog på Frederiksberg til at fremme en frugtbar proces, så er I er meget velkomne.

Læs mere om, hvordan parterapi typisk foregår her.

Læs nogle pars anbefalinger her.

Om mig

Jeg er uddannet ved Københavns Universitet og autoriseret af Psykolognævnet.

Gennem en årrække har jeg arbejdet som klinisk psykolog med skarpt fokus på samtaleterapi, først som ansat psykolog, så som konsulent for andre psykologhuse og i de seneste år udelukkende i egen praksis på Frederiksberg/Valby.

Jeg anvender alment anerkendte metoder herunder primært eksistentiel terapi og Acceptance and Commitment Therapy. Min tilgang er ikke diagnosticerende.

Læs mere om min baggrund her.

Kontakt mig her.

Gå til toppen af siden.

42 70 07 42