Parterapi

Parterapi

Mål

Der kan være mange årsager til, at et par vælger at gå i parterapi. Målene med et forløb kan være meget forskellige. Nogen er optaget af at gå fra hinanden på en civiliseret måde, som tager bedst muligt hensyn til børnene. Andre vil gerne have afklaret, om de fortsat skal være sammen. De fleste par kommer for at få hjælp til at fungere bedre sammen i hverdagen.

Uanset hvilke motiver, der ligger bag, så har forholdet de bedste prognoser, jo tidligere i forløbet I søger parterapi.

Fokuspunkter

Fælles for de fleste terapeutiske parforløb er et fokus på anerkendelse, kommunikation og personlig afgrænsning. Hvad jeg mener med det, skriver jeg lidt om i det følgende.

Anerkendelse

Anerkendelse er vigtig i parforhold både indadtil og udadtil.

Hvis man ikke indadtil anerkender, hvordan man har det, så er det meget vanskeligt at forholde sig til og tale om. En risiko er at man reagerer på frustrationer ved at gemme sig væk i relationen. Eller man fokuserer på, hvad den anden burde gøre. Begge dele fastlåser situationen og fjerner fokus fra, hvad man selv føler, og hvad man selv kan bidrage med.

Det er derfor gavnligt, at begge parter arbejder med at rette fokus mod sig selv og anerkende, hvordan de selv har det. Dette er ofte en del af den terapeutiske proces.

Det er også vigtigt at anerkende udadtil. Hvis den ene part eksempelvis synes, at der er et problem, så er det nok til, at der et problem. Vil den anden ikke anerkende, at der er et problem, så forsvinder problemet ikke af den grund.

I sådanne tilfælde arbejdes der med at anerkende den andens perspektiv. Jeg oplever, at når par åbner sig og begynder at anerkende hinanden, kan det opleves meget befriende.

Kommunikation

Mange oplever vanskeligheder med kommunikation i deres parforhold.

En udfordring er, når det, der menes fra et budskabs afsender, ikke er det samme som det, der modtages. Når parterne oplever et budskab forskelligt, så er det ikke nødvendigvis, fordi budskabet i sig selv er uklart. Det hænger også ofte sammen med, at vores egen dagsorden altid præger, hvordan vi forstår budskaber. Vores perspektiv præger, hvordan vi oplever verden. Nogle gange kommer vores eget perspektivet til at fylde mere end selve det, vi har opmærksomhed på.

En opgave for mig som psykolog er at skille tingene ad og skabe klarhed.

Jeg hjælper ofte par til at åbne sig over for, hvad den andens position er. Dette betyder ikke, at man derved opgiver sin egen position. Men det bliver nemmere, når man kun taler om et emne ad gangen. Det er ofte givende at arbejde mod åbenhed over for den andens position.

En del af at lytte er at forsøge ikke at farve budskabet med forhold, der hører til en selv, og som slet ikke er indeholdt i det afsendte budskab. At sammenblande partnerens budskab med ens eget perspektiv er kun med til at utydeliggøre kommunikationen. Hvis man anerkender og føler sig anerkendt bliver det ofte nemmere at åbne sig over for den andens perspektiv. Det medvirker til at forbedre kommunikationen.

Personlig afgrænsning

Personlig afgrænsning er et forgrenet fagudtryk, som kan oversættes til at tage ansvar for egen banehalvdel. Det er meget udbredt at have problematikker i parforhold, som relaterer sig til personlig afgrænsning.

Et eksempel på udfordringer med personlig afgrænsning

Et eksempel kunne være kvinden i et parforhold, som er vant til i overvejende grad at stå for, hvordan tingene kører hjemme. Dette kan umiddelbart måske synes at give visse fordele for kvinden. For eksempel har kvinden større kontrol og får det dermed i en vis grad, som hun gerne vil have det. En ulempe kan være, at kvinden oplever, at hun står meget alene med praktiske opgaver derhjemme.

For manden kan en tilsyneladende fordel være, at han ikke behøver at tage så meget stilling til det hjemlige og derfor i højere grad kan hellige sig sit arbejde eller sine interesser. Men en ulempe for manden måske oplever, at kvinden ikke synes, at han gør det godt nok.

Kvindens og mandens positioner kan her være med til at forstærke og fastlåse hinanden.

Måske er sådan en arbejdsdeling gået i arv og har fungeret rimeligt. Men når der kommer børn, sættes denne strategi på prøve. Det kan være, der kommer så mange opgaver, at det bliver for meget for kvinden.

Hvordan det bringes til at fungere afhænger af, hvilke værdier og ønsker det konkrete par har. Men arbejdet har ofte med selvafgrænsning at gøre herunder at identificere, hvad det vil sige at tage ansvar for sig selv.

Det vil ofte være gavnligt at stræbe mod en større grad af jævnbyrdighed. Det indebærer omkostninger men først og fremmest også gevinster for begge parter.

Et eksempel på en konstruktiv proces

Det er ikke det bedste udgangspunkt for en konstruktiv samarbejdsproces, hvis man er frustreret og måske næsten angstpræget. Hvis man er tilbøjelig til at vælge ”fight, flight, freeze or submission” i en given situation samarbejder man sjældent godt. Det kan samtidig være vanskeligt, at tage ansvar for, at det er sådan man har det, og forholde sig på en opbyggelig måde til det. En mulighed er at starte en konstruktiv samarbejdsproces med sin partner ved at søge ud af en sådan angstpræget tilstand. En pause kan være et redskab til at øge ens modtagelighed med henblik på at anerkende eksistensen af, hvad man tænker og føler.

Når man er klar, kan man tage ansvar ved at invitere sin partner til en konstruktiv dialog. Her kan kunsten være at gøre ens position synlig over for sin partner. Det kan man gøre ved at kommunikere, hvor man står og samtidig vise nysgerrighed over for ens partner.

I en ideel proces kan forhandlingen herefter begynde i forhold til, hvordan man med respekt for den andens perspektiv kan nå frem til noget, som begge parter ligeværdigt og loyalt vil arbejde for. Når den proces skal bringes til at fungere er anerkendelse, kommunikation og selvafgrænsning ofte vigtige fokuspunkter.

Dette er blot et eksempel. Som psykolog ser jeg det som min opgave via parterapi at guide jeres specifikke proces i en undersøgelse af, hvad der konkret virker for jer.

Imago

Den teoretiske baggrund for parterapien er først og fremmest Imago terapi. Jeg fokuserer særligt på parternes ressourcer, og hvad begge hver især konkret kan søge at bidrage med i forhold til traditionel Imago parterapi. På den måde kan denne version af Imago kaldes kognitivt præget. Udgangspunktet i anerkendelse er dog helt afgørende.

Jeg inddrager både i parterapi og individuel terapi en række andre tilgange, i det omfang jeg vurderer at det kunne hjælpe, herunder både eksistentielle, psykodynamiske, narrative og nyere kognitive metoder.

Læs mere om praktiske forhold her. Læs mere om priser her. Læs mere om mig her.

Se en TED Talk om Imago her. Se en TED Talk om accept her.

Gå til forsiden.

Call Now Button