Inspiration psykolog Frederiksberg Niels Hellevad Jensen

Inspiration

Her er der citater, en kort tekst jeg har skrevet, links til information og inspiration om blandt andet nogle af de metoder og begreber, som jeg ofte arbejder med.

“Hemmeligheden bag forandring er at fokusere din energi ikke på at bekæmpe det gamle, men på at bygge det nye.”

Frit citeret efter Sokrates

Begyndelse

At indlede et terapeutisk arbejde med opstart af et kortere eller længere terapeutisk forløb hos en psykolog forudsætter, at man tager et første skridt.

“Dersom den, der skal handle, vil bedømme sig selv efter udfaldet, så kommer han aldrig til at begynde. Om da udfaldet end kan glæde hele verden, helten kan det ikke hjælpe, thi udfaldet fik han først at vide da det hele var forbi, og derved blev han ikke helt, men han var det derved, at han begyndte.”

Frit citeret efter Søren Kirkegaard

Det kan kræve et vist mod at begynde i terapi. Der er en usikkerhed forbundet med at begive sig ud i det ukendte. Men forsøger man ikke, øger man sandsynligheden for at forandring udebliver. Det gælder om at tage initiativet, og at engagere sig vedholdende, hvis man ønsker forandring. Også når det bliver svært.

Her kan du downloade en tekst, om, hvordan man kan engagere sig i et terapeutisk forløb.

Inspiration i form at podcasts og videoer

Se en TED Talk af Steven Hayes om Acceptance and Commitment Therapy her.

– Accept er et vigtigt omdrejningspunkt i ACT. Men accept er ikke ensbetydende med resignation eller at man er ligeglad. At søge følelsesmæssig accept kan være en effektfuld begyndelse på forandring og en vej ud af en fastlåst situation. Se en TED Talk af Michelle Charfen om accept her.

Se Carol Dweck tale om udfordringer relateret til lavt selvværd og det at tage hændelser personligt her.

– Lyt til en podcast om det problematiske i diagnosticering her.

Se Adia Gooden tale om sine udfordringer med lavt selvværd her.

Se Jordan Peterson tale om vanskelig men vigtig forandring her.

– Terapi indebærer ofte et opgør med strategier og vaner, som ikke fungerer. Lyt til en DR podcast om vaner her.

Se en DR dokumentarserie om angst her.

Se en dokumentarserie om parterapi her.

Inspiration i form at tekster og bøger

Læs en ebog om ACT til terapeuter her, den kan også være givende for klienter.

– Har du udfordringer med at sove, kan du søge inspiration og læse om søvnhygiejne her.

Læs om hvad borderline er her.

Lån en ebog om perfektionisme her.

Læs et uddrag af en bog om pårørende til psykisk syge her.

Lån en bog på biblioteket om skam her.

– Læs om hvordan den gyldne middelvej ikke blot er en blød mellemvare her.

– Lån en bog om forskellige bud på livets mening her.

“Jeg tror på, at selvom illusionen ofte opmuntrer og trøster, så indsnævrer og begrænser den uvægerligt ånden.”

Frit citeret efter Irvin D. Yalom

Gå til forsiden.

42 70 07 42